Liek sťahujú z trhu, dostupnosť liečby pre pacientov ohrozená nie je.
Zdieľať fotku

2/6 Liek sťahujú z trhu, dostupnosť liečby pre pacientov ohrozená nie je. Foto: Internet