Nová európska agentúra bude sídliť v Bratislave.
Zdieľať fotku

1/7 Nová európska agentúra bude sídliť v Bratislave. Foto: landererova12.sk