Primár Prsní­kového oddelenia v Onkologickom Ústave sv. Alžbety v Bratislave, Vladimír Bella odpovie na vaše otázky.
Zdieľať fotku

5/5 Primár Prsní­kového oddelenia v Onkologickom Ústave sv. Alžbety v Bratislave, Vladimír Bella odpovie na vaše otázky. Foto: archív