„Zhubný nádor sa sám od seba nestratí. Čím skôr je diagnostikovaný tým je lepšia prognóza liečby,“ hovorí Bella, ktorý sa angažuje aj v projektoch bojujúcich za včasnú diagnostiku.
Zdieľať fotku

2/5 „Zhubný nádor sa sám od seba nestratí. Čím skôr je diagnostikovaný tým je lepšia prognóza liečby,“ hovorí Bella, ktorý sa angažuje aj v projektoch bojujúcich za včasnú diagnostiku. Foto: AVON