Vaneska musí dobiehať aj školu, keďže každý pondelok, stredu a piatok musí chodiť na dialýzu až do Bratislavy.
Zdieľať fotku

6/13 Vaneska musí dobiehať aj školu, keďže každý pondelok, stredu a piatok musí chodiť na dialýzu až do Bratislavy. Foto: pem