Inšpektori objavili aj plesnivé alebo zhnité ovocie na pultoch. Mnohokrát sa predajcovia bránia, že to nemá vplyv na zdravotnú bezpečnosť. Nie je to pravda. Pleseň ako taká má veľmi negatívny vplyv na zdravie.
Zdieľať fotku

2/25 Inšpektori objavili aj plesnivé alebo zhnité ovocie na pultoch. Mnohokrát sa predajcovia bránia, že to nemá vplyv na zdravotnú bezpečnosť. Nie je to pravda. Pleseň ako taká má veľmi negatívny vplyv na zdravie. Foto: archív ŠVPS