Ak máte vinníka, ťukanec na parkovisku možno riešiť ako škodovú udalosť.
Zdieľať fotku

3/4 Ak máte vinníka, ťukanec na parkovisku možno riešiť ako škodovú udalosť. Foto: Dreamstime