Označíte len, nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s daným výrokom.
Zdieľať fotku

5/7 Označíte len, nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s daným výrokom. Foto: euandi2019.eu