Ak je váš dôchodok nižší ako suma vpravo, dostanete prilepšenie o vopred určenú sumu vyznačenú žltou.
Zdieľať fotku

11/12 Ak je váš dôchodok nižší ako suma vpravo, dostanete prilepšenie o vopred určenú sumu vyznačenú žltou. Foto: MPSVaR SR