David Scheffel, kanadský univerzitný profesor, sa roky venuje antropologickému výskumu Rómov v osadách v obciach Svinia a Jarovnice, spolupracoval s Prešovskou univerzitou.
Zdieľať fotku

2/12 David Scheffel, kanadský univerzitný profesor, sa roky venuje antropologickému výskumu Rómov v osadách v obciach Svinia a Jarovnice, spolupracoval s Prešovskou univerzitou. Foto: archív