4/9 Rómovia veria, že Marián ich dokáže vyliečiť z ich vážnych chorôb. Foto: juh