SPOLUOBVINENÝ Juraj Kožuch pôsobil ako generálny riaditeľ PPA.
Zdieľať fotku

28/35 SPOLUOBVINENÝ Juraj Kožuch pôsobil ako generálny riaditeľ PPA. Foto: KAROL FARKAŠ