Vyjadriť svoj nesúhlas so systémom prišiel pred prešovský súd aj bývalý farmár Juraj Béreš, ktorý ako jeden z prvých upozornil na podivné praktiky pri vyplácaní dotácií Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ktorého zbili na poli pri Michalovciach.
Zdieľať fotku

12/35 Vyjadriť svoj nesúhlas so systémom prišiel pred prešovský súd aj bývalý farmár Juraj Béreš, ktorý ako jeden z prvých upozornil na podivné praktiky pri vyplácaní dotácií Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ktorého zbili na poli pri Michalovciach. Foto: Ingrid Timková