V Žiline v centre mesta dali do prevádzky najväèší parkovací dom na Slovensku. Na štyroch podzemných podlažiach môže parkova 408 automobilov a na strešnom parkovisku ïalších sto automobilov. Jeho výstavba stála 250 mil. korún a spåòa podmienky europského štandardu. FOTO  TASR - Pavol Ïurèo 6. XI. 2006
Zdieľať fotku

31/45 V Žiline v centre mesta dali do prevádzky najväèší parkovací dom na Slovensku. Na štyroch podzemných podlažiach môže parkova 408 automobilov a na strešnom parkovisku ïalších sto automobilov. Jeho výstavba stála 250 mil. korún a spåòa podmienky europského štandardu. FOTO TASR - Pavol Ïurèo 6. XI. 2006 Foto: Pavol Ïurèo