Správa majetku mesta Košice v najbližšej dobe skonèí s prevádzkovaním parkovania v meste. Parkovanie prenajíma bratislavskej firme EEI, ktorá vyhrala súaž. Parkovanie by mala prevádzkova desa rokov. Okrem parkovacích miest bude prevádzkova aj parkovací dom pri Steel Aréne, ktorý zíva prázdnotou. V meste je cez tritisíc parkovacích miest a nový prevádzkovate¾ chce vytvori ïalších asi dvetisíc miest na parkovanie aj v tých èastiach mesta, kde sa za parkovanie doteraz neplatilo, napr. pri býva
Zdieľať fotku

3/45 Správa majetku mesta Košice v najbližšej dobe skonèí s prevádzkovaním parkovania v meste. Parkovanie prenajíma bratislavskej firme EEI, ktorá vyhrala súaž. Parkovanie by mala prevádzkova desa rokov. Okrem parkovacích miest bude prevádzkova aj parkovací dom pri Steel Aréne, ktorý zíva prázdnotou. V meste je cez tritisíc parkovacích miest a nový prevádzkovate¾ chce vytvori ïalších asi dvetisíc miest na parkovanie aj v tých èastiach mesta, kde sa za parkovanie doteraz neplatilo, napr. pri býva Foto: František Iván