Mesto Nitra neuvažuje o zrušení parkovného na verejných priestranstvách. Pod¾a informácie zverejnenej v denníku Pravda 9. januára, mestá a obce vyberajú od zaèiatku tohto roka parkovné v rozpore so zákonom. Zo zákona o miestnych daniach vypadla daò za doèasné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Táto daò do konca roka slúžila ako právna k¾uèka na obídenie rozhodnutia Ústavného súdu ešte z roku 2000, ktoré sa týkalo práve poplatkov za parkovanie na verejných priestranstvách. Ako pre TASR
Zdieľať fotku

10/45 Mesto Nitra neuvažuje o zrušení parkovného na verejných priestranstvách. Pod¾a informácie zverejnenej v denníku Pravda 9. januára, mestá a obce vyberajú od zaèiatku tohto roka parkovné v rozpore so zákonom. Zo zákona o miestnych daniach vypadla daò za doèasné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Táto daò do konca roka slúžila ako právna k¾uèka na obídenie rozhodnutia Ústavného súdu ešte z roku 2000, ktoré sa týkalo práve poplatkov za parkovanie na verejných priestranstvách. Ako pre TASR Foto: Henrich Mišoviè