Zdieľať fotku

3/59 "Sex" pod dohľadom moderátora a publika. Foto: archív OA