2/9 Iný prípad: Chlapček vypadol z okna tohto domu. Foto: pem