Donovi Kabinovi sa stalo osudným kúpanie v mori.
Zdieľať fotku

4/17 Donovi Kabinovi sa stalo osudným kúpanie v mori. Foto: archív saleziáni