Spomienka na nešťastnú dcéru.
Zdieľať fotku

4/52 Spomienka na nešťastnú dcéru. Foto: archív rodiny