Zúbožené telo mladej ženy našli v priestoroch bratislavského prístavu.
Zdieľať fotku

2/53 Zúbožené telo mladej ženy našli v priestoroch bratislavského prístavu. Foto: archív