Viola Macáková sa venovala aj výtvarnému umenie, jej prvý učiteľ kreslenia jej plánuje zorganizovať výstavu.
Zdieľať fotku

69/70 Viola Macáková sa venovala aj výtvarnému umenie, jej prvý učiteľ kreslenia jej plánuje zorganizovať výstavu. Foto: archív V. M.