2/43 Letecký pohľad na bardejovské námestie. Foto: Jano Štovka

3/43 Mestská radnica zo 16. storočia, za ňou Bazilika minor sv. Egídia, rovnako stará. Foto: Jano Štovka

4/43 Interiér Baziliky minor sv. Egídia, ktorá je dlhá 50 metrov, jej veža je vo výške cez 70 metrov. Nájdete v nej pôvodný zvon Signum z roku 1625. Kapacita kostola je 3-tisíc ľudí, miest na sedenie je v ňom až 500, je postavený v gotickom slohu. Prvé zmienky o stavbe siahajú do 14. storočia. Foto: Jano Štovka

5/43 Mestská radnica bola postavná v rokoch 1505-1509 v renesančnom slohu. Sídlila tu mestská rada, bola však centrom všetkého diania v meste. Súčasťou výzdoby je chlapček, ktorý vystrkuje svoj zadok smerom, kde bol pôvodne richtárov dom. Podľa tradície totiž mesto nesplnilo svoj sľub a nezaplatilo umelcom dohodnutú sumu a jeden z nich sa takto pomstil. Foto: Jano Štovka

6/43 Tento maľovaný dom - Gantzaughov dom - patrí k najkrajším a najvzácnejším meštianskym domom bardejovského námestia. Je to renesančne prestavaná budova zdobená rokokovou nástennou maľbou z 18. storočia, vo vnútri je výstavná sieň Šarišského múzea. Foto: Jano Štovka

7/43 Františkánsky kostol, teda Kostol sv. Jána Krstiteľa, historické pramene ho spomínajú už v 15. storočí. Foto: Jano Štovka

8/43 Expozícia Šarišského múzea. Foto: Jano Štovka

9/43 Šarišské múzeum bolo založené v roku 1903, spravuje vyše 700-tisíc zbierkových predmetov, ktoré patria k najcennejším na Slovensku. Medzi iným súsošie Malá Kavlária od Majstra Pavla z Levoče z roku 1520. Foto: Jano Štovka

10/43 Kat mal v kostole svoju lavicu. Foto: Jano Štovka

11/43 Kat v centre Bardejova - bronzová socha vysoká 190 cm, vedľa Katovho domu, kde kat býval. Bardejov totiž získal hrdelné právo či právo meča, čiže výsadu vykonávať popravy v polovici 14. storočia od uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Foto: Jano Štovka

12/43 Radničné námestie tvorí centrum Bardejova, je z troch strán obklopené 46 typicky meštianskymi domami. Na štvrtej, severnej strane je gotický kostol prepojený s renesačnou budovou školy a pred ním stojí budova mestskej radnice. Všetky významné ulicie mesta sú orientované na námestie. Foto: Jano Štovka

13/43 V kúpeľoch pri Bardejove sa liečila aj cisárovná Sissi. Foto: Jano Štovka

14/43 Kúpele z leteckého pohľadu. Vľavo liečebný dom Astória, za ním Ozón a vpravo dole je kolonáda, jediná na Slovensku, ukrýva 8 prírodných liečivých prameňov. Foto: Jano Štovka

15/43 Bardejovské kúpele patria medzi najstaršie, ale i najkrajšie na Slovensku. Hotel Astória je ich historickou dominantou, nachádza sa v centre areálu, priamo oproti kúpeľnej kolonáde. Bol postavený v roku 1898, fasáda a interiér je výtvarne vyzdobený neorenesančnou a neobarokovou ornamentikou. Foto: Jano Štovka

16/43 V Bardejovských kúpeľoch vyviera osem liečivých prameňov, Hlavný a Lekársky je voľne dostupný a chráni ich tento altánok. Foto: Jano Štovka

17/43 Letecký pohľad na skanzen. Foto: Jano Štovka

18/43 Drevený kostolík východného obradu z dediny Zboj z roku 1766 bol prevezený do Bardejovských Kúpeľov v roku 1967. Foto: Jano Štovka

19/43 Bardejovský skanzen je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. karpatského typu. Foto: Jano Štovka

20/43 V skanzene sú drevené stavby z 19. a 20. storočia - obytné zrubové domy, hospodárske, technické a aj skakrálne stavby. Foto: Jano Štovka

21/43 Židovské suburbium - areál židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú Unesco zaradilo medzi svetové kultúrne poklady nielen pre jej historický význam, ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne a nábožensky zmiešanej spoločnosti. V súčasnosti prebieha jeho postupná obnova. V susedstve areálu postavili Pamätník obetiam holokaustu. Foto: Jano Štovka

22/43 Židovská synagóga. Foto: Jano Štovka

23/43 Letecký pohľad na bardejovské námestie. Foto: Jano Štovka

24/43 Židovská synagóga. Foto: Jano Štovka

25/43 V Bardejovských kúpeľoch vyviera osem liečivých prameňov, Hlavný a Lekársky je voľne dostupný a chráni ich tento altánok. Foto: Jano Štovka

26/43 Mestská radnica zo 16. storočia, za ňou Bazilika minor sv. Egídia, rovnako stará. Foto: Jano Štovka

27/43 Interiér Baziliky minor sv. Egídia, ktorá je dlhá 50 metrov, jej veža je vo výške cez 70 metrov. Nájdete v nej pôvodný zvon Signum z roku 1625. Kapacita kostola je 3-tisíc ľudí, miest na sedenie je v ňom až 500, je postavený v gotickom slohu. Prvé zmienky o stavbe siahajú do 14. storočia. Foto: Jano Štovka

28/43 Židovské suburbium - areál židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú Unesco zaradilo medzi svetové kultúrne poklady nielen pre jej historický význam, ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne a nábožensky zmiešanej spoločnosti. V súčasnosti prebieha jeho postupná obnova. V susedstve areálu postavili Pamätník obetiam holokaustu. Foto: Jano Štovka

29/43 Kúpele z leteckého pohľadu. Vľavo liečebný dom Astória, za ním Ozón a vpravo dole je kolonáda, jediná na Slovensku, ukrýva 8 prírodných liečivých prameňov. Foto: Jano Štovka

30/43 V kúpeľoch pri Bardejove sa liečila aj cisárovná Sissi. Foto: Jano Štovka

31/43 Drevený kostolík východného obradu z dediny Zboj z roku 1766 bol prevezený do Bardejovských Kúpeľov v roku 1967. Foto: Jano Štovka

32/43 Bardejovský skanzen je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. karpatského typu. Foto: Jano Štovka

33/43 Šarišské múzeum bolo založené v roku 1903, spravuje vyše 700-tisíc zbierkových predmetov, ktoré patria k najcennejším na Slovensku. Medzi iným súsošie Malá Kavlária od Majstra Pavla z Levoče z roku 1520. Foto: Jano Štovka

34/43 Mestská radnica bola postavná v rokoch 1505-1509 v renesančnom slohu. Sídlila tu mestská rada, bola však centrom všetkého diania v meste. Súčasťou výzdoby je chlapček, ktorý vystrkuje svoj zadok smerom, kde bol pôvodne richtárov dom. Podľa tradície totiž mesto nesplnilo svoj sľub a nezaplatilo umelcom dohodnutú sumu a jeden z nich sa takto pomstil. Foto: Jano Štovka

35/43 Letecký pohľad na skanzen. Foto: Jano Štovka

36/43 Tento maľovaný dom - Gantzaughov dom - patrí k najkrajším a najvzácnejším meštianskym domom bardejovského námestia. Je to renesančne prestavaná budova zdobená rokokovou nástennou maľbou z 18. storočia, vo vnútri je výstavná sieň Šarišského múzea. Foto: Jano Štovka

37/43 Radničné námestie tvorí centrum Bardejova, je z troch strán obklopené 46 typicky meštianskymi domami. Na štvrtej, severnej strane je gotický kostol prepojený s renesačnou budovou školy a pred ním stojí budova mestskej radnice. Všetky významné ulicie mesta sú orientované na námestie. Foto: Jano Štovka

38/43 V skanzene sú drevené stavby z 19. a 20. storočia - obytné zrubové domy, hospodárske, technické a aj skakrálne stavby. Foto: Jano Štovka

39/43 Kat mal v kostole svoju lavicu. Foto: Jano Štovka

40/43 Kat v centre Bardejova - bronzová socha vysoká 190 cm, vedľa Katovho domu, kde kat býval. Bardejov totiž získal hrdelné právo či právo meča, čiže výsadu vykonávať popravy v polovici 14. storočia od uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Foto: Jano Štovka

41/43 Expozícia Šarišského múzea. Foto: Jano Štovka

42/43 Františkánsky kostol, teda Kostol sv. Jána Krstiteľa, historické pramene ho spomínajú už v 15. storočí. Foto: Jano Štovka

43/43 Bardejovské kúpele patria medzi najstaršie, ale i najkrajšie na Slovensku. Hotel Astória je ich historickou dominantou, nachádza sa v centre areálu, priamo oproti kúpeľnej kolonáde. Bol postavený v roku 1898, fasáda a interiér je výtvarne vyzdobený neorenesančnou a neobarokovou ornamentikou. Foto: Jano Štovka