1/1 Uber tvrdí, že nie je taxislužbou, preto sa jeho vodiči nemusia riadiť predpismi, platnými pre taxislužby, Súdny dvor EÚ však rozhodol presne naopak. Foto: Shutterstock