1/3 Vodík je popri elektrine najperspektívnejším altrnatívym palivom. Foto: Toyota

2/3 Nástupu vodíkových áut bráni nedostatočne rozvinutá infraštruktúra. Foto: Toyota

3/3 Prvé japonské vodíkové autá - najmä Toyota Mirai a Honda Clarity si už hľadajú cestu do Európy. Foto: Toyota