6/6 Papierová voštinová štrtuktúra, vypĺňajúca poličku. Foto: Ford