4/5 Nadstavba Tischer sa dá z korby demontovať. Foto: Daimler

5/5 Toto je extravagantný výsuvný kuchynský modul od spoločnosti VanEssa. Foto: Daimler