1/1 Uber tvrdil, že nie je taxislužbou, preto sa jeho vodiči nemusia riadiť predpismi, platnými pre taxislužby. Európsky Súdny dvor však vyhlásil pravý opak. Foto: Shutterstock