1/1 Autá StreetView budú mapovať cesty, spájajúce jednotlivé slovenské mestá. Foto: Google