Na foto je súčasná riaditeľka SBM, Zuzana Denková v deň požiaru.
Na foto je súčasná riaditeľka SBM, Zuzana Denková v deň požiaru.
Zdroj: IP