Zvečnili rôzne časti Prešovského kraja. Zapojilo sa 155 autorov, prihlásili takmer päťsto fotiek. Súťažili v piatich kategóriách: 1. Black & white, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Príroda, 4. Šport, športové aktivity a 5. Historické fotografie.

Už tradične patrili k najčastejšie fotografovaným lokalitám Vysoké Tatry a Pieniny. Nechýbali drevené kostoly, UNESCO pamiatky, hrady či Poloniny, ale aj menej známe miesta. K obľúbeným motívom, ktoré dominovali medzi ocenenými fotografiami boli folklórne motívy spojené s krásami prírody a ľudskými výtvormi.

Porota vybrala aj 47 finálnych fotografií, ktoré si môžete pozrieť na putovnej výstave, ktorú odštarutje vernisár v Divadle Jonáša Záborského v Prešove 12. decembra.

Kategória Black&White: Nedeľa, Bogliarka (okres Bardejov), 1. miesto
Kategória Black&White: Nedeľa, Bogliarka (okres Bardejov), 1. miesto
Zdroj: Karina Kaľatová