Nová Baňa okolo roku 1900. Pohľad na farský kostol Narodenia Panny Márie a faru so sochou sv. Petra oproti farskej budove. Kostol postavený v 2. polovici 14. storočia bol Turkami zničený v roku 1664. Obnovili a prestavali ho v 18. storočí.
Zdroj: Pohronské múzeum
Stromy ubudli, pribudli autá.
Zdroj: Pohronské múzeum