Polícia počas siedmich dní dostala takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov, v ktorých navrhujú kontrolu rýchlosti. Policajti všetky tieto podnety vyhodnocovali aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky sú vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo.

Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostavila zoznam Top navrhovaných úsekov. Každé krajské riaditeľstvo na základe vlastných analýz posilňuje hliadky tak, aby efektívne chránili slušných účastníkov cestnej premávky. Preto k navrhovaným úsekom od občanov pripojila aj ďalšiu stovku úsekov. Výsledný zoznam obsahuje 386 miest, na ktorých budú policajti počas 24 hodín odhaľovať priestupky za prekročenie stanovených rýchlostí.

Hoci ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne. Navrhované úseky ciest budú operatívne využívané aj pri kontrole v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky počas celého roka. Kde všade sa bude merať, sa dozviete v tabuľke, ktorú si možno stiahnuť tu.