1. CNG je „čistejšie“ palivo: Plyn predstavuje ekologickú alternatívu na preklenutie medzery medzi tradičnými spaľovacími motormi a elektrickým pohonom. Pri jeho spaľovaní vzniká o 99% menej oxidov síry, o 85 % menej oxidov dusíka NOx oproti naftovým motorom a emisie CO2 sú nižšie o 25 % oproti benzínovým motorom, pričom pri spaľovaní prakticky nevznikajú nijaké tuhé častice. Zároveň je palivom, pomerne šetrným k motoru.

2. Dobrá spotreba: Motor TGI v SEAT-och vznikol úpravou turbokompresorom prepĺňaného benzínového motora TSI s priamym vstrekovaním paliva. Spotreba paliva sa pohybuje na úrovni 3,3-3,6 kg CNG/100km čo pri jeho aktuálnej cene CNG predstavuje jednoznačne najnižšie náklady na 1 kilometer oproti benzínovým ale aj dieslovým motorom.

3. Nadštandardný dojazd: SEAT Leon aj Ibiza TGI majú tri palivové nádrže; jednu na benzín a dve na CNG pretože motor môže využívať obidva druhy paliva. Vďaka tomu je dojazd s plnými nádržami obidvoch druhov paliva takmer 1.350 kilometrov (cca. 400 s CNG). Žiadna iná technológia neumožňuje taký dlhý dojazd.

4. Bez obmedzení: Vozidlá s technológiu CNG majú na rozdiel od LPG voľný prístup do väčšiny podzemných garáží pretože fyzikálne vlastnosti CNG (je ľahší ako vzduch) zabezpečujú jeho bezproblémové odvetranie.

5. Bezpečná technológia: Tlakové nádrže CNG spĺňajú prísne bezpečnostné predpisy a vydržia napr. tlakovanie až do 600 bar. V prípade havárie sú odtlakované cez bezpečnostný ventil a nemôže dôjsť z roztrhnutiu nádrže ani v prípade požiaru. Napríklad bod horenia CNG je až 650 st. C na rozdiel od 250 až 340 stupňov pri benzíne, resp. nafte.