Štvorica poslancov NR SR Miroslav Ivan, Jana Kiššová, Milan Laurenčík a Jozef Rajtár do parlamentu predložila návrh novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Cieľom je úprava v oblasti trestania za porušenie povinnosti podrobiť vozidlo technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality.

Liberáli navrhujú, aby sa pokuta v rámci rozkazného konania považovala za uhradenú v plnej výške, ak ju motorista zaplatí do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu vo výške jednej tretiny z uloženej výšky pokuty a zároveň si vysporiada svoje zákonné povinnosti, teda podrobí vozidlo príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze, vyradí vozidlo z evidencie, dočasne vyradí vozidlo z evidencie alebo ho odhlási do cudziny.

Podľa liberálov doplácajú motoristi na ľudsky pochopiteľné opomenutie zákonnej povinnosti a platia neúmerne vysoké pokuty. Za každú omeškanú kontrolu zaplatia motoristi 165 eur, čiže za technickú aj emisnú kontrolu spolu 330 eur.