WLTP poskytuje výsledky testov, ktoré sa viac orientujú na dopravné dianie ako NEJC, teda nový európsky jazdný cyklus, oficiálne známy aj ako New European Driving Cycle (NEDC) platný od roku 1992.

Ako prvé vozidlo značky Mercedes-Benz je podľa WLTP certifikovaná nová CLS emisnej

triedy Euro 6d-TEMP. Okrem toho musí byť preukázané aj dodržanie hraničných hodnôt v takzvaných cestných skúškach RDE (emisie pri skutočnej jazde). Náklady za certifikáciu podľa WLTP sú takmer dvakrát vyššie ako podľa NEJC.

Mimoriadne rozsiahle nariadenie (vyše 700 strán) okrem toho obsahuje mnoho rôznych jednotlivých testov a úplne nové spôsoby merania. Požiadavky na realizáciu testov, vyhodnocovanie výsledkov a ich dokumentáciu sú výrazne väčšie. Rovnako prudko stúpli náklady za každú jednotlivú kontrolu.

Súčasťou meracieho cyklu WLTP je aj meranie spotreby v reálnej premávke.
Súčasťou meracieho cyklu WLTP je aj meranie spotreby v reálnej premávke.
Zdroj: Daimler

V porovnaní s NEJC trvá jazdný cyklus WLTP o desať minút dlhšie a vyžaduje si len 13 percent času státia (NEJC: 23,7 %). Celková dĺžka cyklu je cca 23 kilometrov – je teda dvakrát taký dlhý ako NEJC s 11 kilometrami. WLTP zahŕňa vyššie rýchlosti až do 131 km/h (NEJC: 120 km/h), priemerná rýchlosť je 46 km/h (NEJC: 34 km/h) a vystavuje vozidlá väčším zmenám rýchlosti.

Oveľa prísnejšie sú aj úlohy testov. Okrem iného sa už netestujú len základné varianty modelu ako doteraz, ale zohľadňuje sa aj mimoriadna výbava. V rámci cestných skúšok takzvaných RDE (emisie pri skutočnej jazde) sa kontroluje, či nie sú prekročené hraničné hodnoty triedy Euro 6 pre oxidy dusíka a množstvo pevných častíc.