Spoločnosti Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Corporation, Honda Motor, JXTG Nippon Oil & Energy, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas, Air Liquide Japan, Toyota Tsusho Corporation a Japonská rozvojová banka podpísali predbežnú zmluvu o spolupráci v rámci rozsiahleho projektu výstavby vodíkových čerpacích staníc pre vozidlá poháňané palivovými článkami (FCV).

Jej cieľom je urýchliť výstavbu vodíkových čerpacích staníc v súčasnej ranej fáze komerčného využívania vozidiel FCV, a to formou „celojaponského“ prístupu, založeného na spolupráci týchto 11 spoločností.

Nová snaha vychádza zo „Strategického plánu pre vodík a palivové články“ japonskej vlády z marca 2016, ktorého cieľom je do konca fiškálneho roku 2020 postaviť v Japonsku celkovo 160 funkčných vodíkových čerpacích staníc pre 40 tisíc vozidiel typu FCV.

Vzájomná spolupráca týchto spoločností by mala podporiť dopyt po vozidlách poháňaných vodíkovými palivovými článkami.

Týchto 11 firiem zároveň zváži založenie novej spoločnosti, ktorej cieľom by malo byť dosiahnutie stabilného tempa výstavby vodíkových čerpacích staníc, vyššej popularity vozidiel typu FCV a sebestačnosti komerčného prevádzkovania vodíkových čerpacích staníc prostredníctvom znižovania nákladov.

Sem patrí aj úprava predpisov zo strany štátnych orgánov, a to konkrétne v oblasti aktivít zameraných na rozvoj vodíkovej spoločnosti v Japonsku. Uvedených 11 firiem do budúcna zvažuje aj širšie zapojenie ďalších spoločností do projektu.

Vieme, že jedna lastovička leto nerobí, avšak tak ako z Japonska prenikajú do Európy iné veci, dúfajme, že sa uchytí aj táto iniciatíva. Slovensko má zatiaľ smolu, na vodík by sme museli chodiť do Viedne, no výhodou vodíku je to, že ako odpad vzniká pri rôznej výrobe a tak odpadá v prvom kole aspoň potreba budovania náročnejšej distribučnej siete.