Počas obdobia 10-rokov by mal mať slovenský školský systém úplne inú podobu ako dnes. Minister Plavčan prichádza s dokumentom, ktorého spoluautorom je aj bývalý minister školstva Milan Ftáčnik.

Tvrdá kritika chystanej reformy školstva na Slovensku: Experti objavujú objavené!

Veľká reforma školstva. Pozrite si, aké zmeny si ministerstvo prichystalo pre našich žiakov

Učiace sa Slovensko – to je názov vyše 200-stranového dokumentu, ktorý predložil minister školstva Plavčan. „V rámci prípravy národného programu sa predkladá na diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti návrh cieľov, ktoré by sa mali v oblasti výchovy a vzdelávania postupne v horizonte 10 rokov dosiahnuť,“ píše sa v úvode traktátu. Reforma sa zameriava na výchovu a vzdelávanie. Netýka sa však vysokých škôl, keďže vysoké školstvo bude predmetom osobitného materiálu. Ambície ministerstva školstva sú naozaj veľké a zmeny sa majú týkať viacerých oblastí.

Tu sú niektoré z nich:

Múzeá a kúpele učiteľom zadarmo

Učitelia by si po určitých odpracovaných rokoch mohli užiť pobyt v kúpeľoch a to úplne zadarmo. Taktiež by pre nich mali platiť bezplatné vstupy do múzeí.

Vlaky zadarmo aj pre pedagógov

S cestovaním a cestovným do práce by si učiteľská obec podľa novej reformy už tiež nemusela trápiť hlavu. Cestu do práce vlakom by mali mať zadarmo.

Zmena pre piatakov

Dokument navrhuje, aby boli terajší najmladší žiaci druhého stupňa preradení na prvý stupeň základných škôl.

Krajšie a príjemnejšie prostredie

Reforma poukazuje na to, že útulné prostredie škôl má pozitívny vplyv na psychiku. Triedy by mali byť farebnejšie a spríjemniť by ich malo viac kvetov.

Žiaci s pätorkami nebudú opakovať ročník

V súčasnosti žiakom, ktorí nemajú dobré známky, hrozí opakovanie ročníka. Aj tento zaužívaný postup by sa mal po reformovaní školstva zmeniť a žiaci by mali ďalej pokračovať v štúdiu.

Dĺžka vyučovacej hodiny bude iná

Podľa autorov reformy nie je potrebné obmedzovať učiteľov 45-minútovými vyučovacími hodinami. Dĺžka vyučovacích hodín by sa tak dostala do vlastnej réžie škôl. Učenie jazykov by sa tak mohlo zintenzívniť a skrátiť na 25-minútovú vyučovaciu hodinu.