„Nepôjdeme proti žiadnej z jestvujúcich rómskych politických strán. Strana nie je zakladaná len na národnostnom princípe. Našou snahou je osloviť nielen všetkých Rómov, ale aj ostatných voličov vo všetkých ôsmich krajoch, pričom dôraz chceme klásť najmä na mladú a strednú generáciu. Chceme sa venovať aj Rómom, ktorí sa dnes hlásia k maďarskej, či slovenskej alebo inej národnosti,“ uviedol člen prípravného výboru a predseda Rady rómskych mimovládnych organizácií Ladislav Richter.

Podľa vyjadrenia členov prípravného výboru, Rómovia novú stranu potrebujú, aby mal kto hájiť ich záujmy. „Počet rómskych osád s nevyhovujúcimi životnými podmienkami narástol z 289 najprv na 632 a teraz ich už je 1035. Nie sme spokojní, že prostriedky vynaložené za posledných dvadsať rokov na pomoc sa nevyužívajú efektívne,“ povedal Adam. Členovia prípravného výboru tvrdo kritizovali pôsobenie splnomocnenkyne Aniny Botošovej. Za diskriminačný označili už samotný názov jej funkcie - splnomocnenkyňa pre rómske komunity. Podľa nich na Slovensku žije okolo 500 000 Rómov, no v komunitách – osadách ich žije len okolo 150 000. „Za dvadsať mesiacov urobila pre Rómov veľmi málo, peniaze sa míňajú neefektívne. Nepripravuje nič, aby sa na pomoc Rómom využili fondy Európskej únie. Dáme jej čas ešte dva mesiace. Ak sa dovtedy situácia nezmení, zvoláme do Bratislavy pred úrad vlády generálny štrajk a budeme žiadať jej odvolanie,“ povedali svorne Adam i Richter.

Strana chce aktívne vstúpiť už do volieb do orgánov samosprávnych krajov, ako aj do budúcoročných parlamentných a komunálnych volieb. Dovtedy ako mimoparlamentná strana sa budú snažiť vplývať na vládu a parlament, aby zabezpečili pre Rómov predovšetkým prácu, lebo bez toho sa nedokážu odraziť od dna a zlých sociálnych podmienok. Pripomienkovať chcú zákony a predkladať aj vlastné návrhy, ako treba riešiť problémy rómskej