"Bolo by treba pozrieť sa na dovoz lacných odevov, ale to je skôr vecou európskej legislatívy. Ďalším momentom je zhoršená likvidita. Finančné inštitúcie sa v poskytovaní úverov správajú veľmi opatrne, hoci textilné firmy cez ne preženú milióny. V súčasnosti nie je možné získať seriózny preklenovací úver, ktorý by pomohol udržať zamestnanosť. Pretože už začína druhotná platobná neschopnosť a treba platiť za tovary dopredu," skonštatoval Gazdík.

Podľa Mariána Vidomana, prezidenta Asociácie textilného a odevného priemyslu, ktorá združuje takmer 200.000 zamestnancov v textilných, odevných a kožiarskych podnikoch na Slovensku, spôsobila nepriaznivú situáciu prílišná liberalizácia slovenského trhu. "Dovoz tovaru z Číny a Ďalekého východu obmedzil schopnosť slovenských výrobcov presadzovať sa na domácom a českom trhu. Tiež sme tvorili základňu disciplinovanej pracovnej sily pre automobilový priemysel a jeho subdodávateľov. Veľmi radi siahli do našich radov a brali vyškolenú, disciplinovanú pracovnú silu," uviedol Vidoman.

Textilný, odevný a kožiarsky priemysel zamestnáva podľa Vidomana viac ako 90 % žien vo vyšších vekových kategóriách a v nie dobrej vzdelanostnej štruktúre. "Rozhodli sme sa spolu s odbormi riešiť krízovú situáciu, ktorá by mohla pomôcť udržaniu zamestnanosti vo firmách. Naše spoločnosti sa väčšinou nachádzajú na strednom a východnom Slovensku, kde po určitom útlme objednávok firmy zaznamenali nedostatok práce a museli začať redukovať počty pracovníkov. V tejto situácii sú však naši zamestnanci pripravení rešpektovať podmienky, ktoré sme s nimi dohodli a chceme udržať zamestnanosť, lebo najmä ženy vo vyššom veku si veľmi ťažko v súčasnej situácii nájdu zamestnanie v regiónoch," povedal prezident Asociácie textilného a odevného priemyslu.

Na mimoriadne zhoršenú situáciu v zamestnanosti poukázala aj podpredsedníčka Integrovaného odborového zväzu – sekcia textil, odev, koža Daniela Žuffová. "Každým dňom nám ohlasujú likvidáciu pracovných miest z lokalít, kde nájsť nové miesta bude skutočne problém. Sú to ľudia, ktorí dochádzajú za prácou 20 aj 30 kilometrov. Toto nás desí, pretože si neviem predstaviť, akú prácu v týchto mestách ľuďom ponúkneme. Na druhej strane sú podniky, ktoré majú dostatok zákaziek a objednávok, len majú problém s preklenovacími úvermi. Veríme, že preklenovacie úvery dostanú. Hľadáme riešenie a cieľom je udržať zamestnanosť," dodala Žuffová.

Prezident KOZ pripomenul, že protesty by v súčasnosti nepomohli. "Musíme úplne odčleniť dopady hospodárskej krízy na spoločnosť od problémov, ktoré môžu vzniknúť z neseriózneho sociálneho dialógu alebo z porušovania právnych noriem. Robíme všetko pre to, aby sme v tomto sťaženom období hľadali efektívny sociálny dialóg. Budeme klásť dôraz na rast reálnej mzdy, ale budeme na druhej strane vnímať aj produktivitu práce. Aby sme si prehnanými požiadavkami nelikvidovali zdroj príjmov, teda firmy, v ktorých robia naši ľudia," uzatvoril Gazdík.