Poslanci parlamentu túto novelu znova schválili 16 júna a prelomili tak pôvodné prezidentovo veto zo 14. mája, keď prezident navrhol zákon neprijať ako celok pre závažnosť nedostatkov zákona a rozsah úprav, ktoré si vyžaduje. Novela vstúpi do platnosti 1. septembra bez Gašparovičovho podpisu.

Novela definuje extrémizmus, extrémistickú skupinu a extrémistický materiál ako aj osobitný motív trestného činu, mení tiež skutkovú podstatu trestných činov násilia proti skupine obyvateľstva a výtržníctva. Extrémistický motív sa bude od septembra skúmať tak ako napríklad motív vraždy, výtržníctva či podvodu.

Prezident novele bývalého ministra spravodlivosti Štefana Harabina vytýkal, že upravuje problematiku trestnoprávneho vnímania extrémizmu bez toho, aby pojem „extrémizmus“ priamo definovala. Gašparovič novele vyčítal aj to, že definícia extrémistického materiálu, ktorého výrobu, rozširovanie a prechovávanie nový zákon trestne postihuje, nie je jednoznačná a zrozumiteľná. Podľa prezidenta sa tým otvára otázka vnímania trestnej zodpovednosti za prechovávanie materiálov, ktoré podľa schváleného zákona sú extrémistickým materiálom, ale ich držiteľovi slúžia napríklad na dokumentačné, historické, vedecké alebo študijné účely.

Mimovládne organizácie Občan a demokracia a Ľudia proti rasizmu s novelou nesúhlasia a považujú ju za zlú, definície sú podľa nich neodborné, môžu zasiahnuť do základných práv a posilniť políciu na úkor občana. Tretí sektor tvrdí, že od roku 2006 je reálny boj proti extrémizmu slabý.

Prezident Gašparovič nepodpísal ani zákon o poľovníctve, ktorý po opätovnom prerokovaní Národná rada schválila bez akceptovania prezidentových pripomienok z 21. mája. Prezidentovi prekážalo, že ministerstvo obrany malo vykonávať iba štátnu správu a štátny dozor v prípade poľovníctva v lesoch patriacich do vojenských obvodov, chcel, aby rezort obrany robil správu aj v lesoch, ktoré nie sú vo vojenských obvodoch, ale sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu. Keďže poslanci prelomili pôvodné veto prezidenta, zákon bude platiť aj bez jeho podpisu.

Gašparovič podpísal novelu zákona o majetku obcí zo 16. júna. Parlament vyhovel prezidentovi a z novely zákona vypustil povinnosť, aby obce a vyššie územné celky (VÚC) museli predávať alebo prevádzať majetok len cez verejné súťaže alebo dražby. Prezident uspel aj s tým, že zo zákona vypadla veta, ktorá prikazuje obciam prevádzať majetok záujemcovi s ponukou najvyššej ceny. Podľa prezidenta veta spochybňovala požiadavky na obchodnú verejnú súťaž upravenú Obchodným zákonníkom, podľa ktorého si predávajúci môže stanoviť vlastné podmienky, rozhodujúce pri určovaní víťaza. Novela bude účinná od 1. júla.