„Kontroly pohrebných ústavov sme mali v pláne už dávno. Ide o našu vlastnú akciu, hoci sme dostali aj viaceré podnety od ľudí,“ hovorí šéf bratislavskej krajskej inšpekcie Ľubomír Opálka. Jeho ľudia celkom objavili 9 priestupkov zo 17 náhodných kontrol. Najhoršie pochodilo bratislavské pohrebníctvo Marianum. Inšpektori mu vyčítajú neprehľadný cenník, účtovanie fiktívnych služieb a odmietanie oprávnených reklamácií. „Kontrola bola neobjektívna. Podáme žalobu na súd za poškodenie dobrého mena,“ bráni sa riaditeľ spomínaného pohrebníctva Miloslav Hrádek. Inšpektori podľa neho konali v rozpore s ústavou. „Nemajú právo informovať verejnosť o kontrole, pokiaľ nebola ukončená. Zatiaľ som nedostal žiadne oficiálne stanovisko.“